loading
با هم در مقابل کرونا

باهم در مقابل کرونا

صفحات مهم

s10

آنچه باید از بیماری کووید-۱۹ بدانید

Oxford website - Cover image - vaccine

اخبار علمی

pcr

تست PCR

stay_Home

قرنطینه خانگی

سوالات شما

high risk red stamp on white background

اگر در گروه های پرخطر هستید

آمار رسمی کرونا در ایران

آمار رسمی بیماران کووید-۱۹ در ایران

  • افراد بیمار
  • افراد بهبود یافته
  • افراد فوت شده

تعداد بیماران کووید-۱۹ در روز های گذشته

زمان بندی بیماری کووید-۱۹

دانشجویان داوطلب ما

آرمان کارشناس موسس و دانشجوی رشته ژنتیک دانشگاه کمبریج

مائده امینی‌پور موسس و همفکر و دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

پرهام احمدی  دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Parastesh

پرستش رشیدی

 داشنجوی میکروبیولوژی دانشگاه چمران اهواز

mostafa

مصطفی کاوند

 دانشجوی پرستاری دانشگاه پزشکی همدان

nazanin

نازنین زهابی

 دانشجوی ادبیات فارسی دانشگاه چمران اهواز

Rania

رانیا رجبی

 دانشجوی پرستاری دانشگاه سراسری شوشتر

Mahsa

مهسا حمیدی

 دانشجوی شنوایی شناسی دانشگاه تهران

شبنم سیدی

دانشجوی پرستاری دانشگاه تهران