loading

مطالعات جدید نشان می‎دهند كه واكسن دانشگاه آكسفورد، پاسخ ایمنی قوی علیه کروناویروس ایجاد می‎كند.

مطالعه جدید نشان می دهد كه واكسن دانشگاه آكسفورد علیه پاسخ ایمنی قوی علیه کروناویروس ایجاد می كند. تیمی از دانشمندان موسسه جنر دانشگاه آکسفورد و گروه واکسن آکسفورد گام بعدی را برای کشف یک واکسن ایمن ، مؤثر و در دسترس در برابر کورو ویروس برداشته اند. ... اطلاعات بیشتر